Wikidata項目のウェブサイト取得関数

Wikidata項目のウェブサイト取得関数

概要
概要 WikidataのQ番号を送信すると、対象項目の公式ウェブサイト(official website)のURLを受信する関数です。
使い方
使い方 =WEBSERVICE("https://kansuuya.net/wikidata/website/?q="&【Q番号】)
使用例 =WEBSERVICE("https://kansuuya.net/wikidata/website/?q="&A1)
送信する値&受信する値
【Q番号】 【公式ウェブサイト】
Q2283 https://www.microsoft.com/
Q312 https://apple.com/at/